Zaloguj się
Koszyk
0
Twój koszyk jest pusty!

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy


14 dniowy termin do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Prawo odstąpienia od umowy:


Jako Konsument (towar nabywasz w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) masz prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego od daty, w której:

odebrano zamówienie,

osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie produktu,

otrzymano ostatnią część zamówienia, jeśli zamówienie było realizowane partiami,

Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy poinformuj nas (Shop4media ul. Pana Tadeusza 14/10, 02-494 Warszawa) o swojej decyzji przesyłając do nas jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie może być przekazane drogą mailową, wysłane pocztą lub przekazane w inny sposób w tym doręczone osobiście. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz odstąpienia od umowy:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Adresat Shop4media ul. Pana Tadeusza 14/10, 02-494 Warszawa, sklep@sabbataudio.pl.


Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………….

– Data zawarcia umowy/odbioru towaru[*]

– Imię i nazwisko konsumenta

– Adres konsumenta


– Podpis konsumenta (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

[*] Niepotrzebne skreślić.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane płatności związane z zamówieniem, w tym koszty związane z dostarczeniem zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas.

Zwrot zostanie wykonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Klient ponosi koszty związane ze zwrotem zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.